Zachování důvěrnosti

Ochrana dat


Ochrana a bezpečnost dat má pro S&T CZ a celou skupinu S&T AG (dále jen S&T) velký význam. Klademe značný důraz na dodržování osobních práv a respektujeme ochranu vašich osobních údajů. Za tím účelem trvale usilujeme o zlepšování kritérií na ochranu vašich údajů. Tímto svým prohlášením o ochraně stanovíme, jaké informace o vaší návštěvě našich webových stránek zaznamenáváme a jak je využíváme. Toto se nevztahuje na webové stránky, které nepatří S&T, ale obsahují odkazy vedoucí na tyto nebo jiné webové stránky S&T, nebo na které vede odkaz z našich stránek.

Zaznamenávání a uchovávání osobních údajů


Navštívíte-li naše stránky, náš server si z bezpečnostních důvodů přechodně zaznamená doménové jméno nebo IP adresu vašeho počítače, a dále datum přístupu, požadovaný soubor (název souboru a URL), odpovědní kód HTML a webovou stránku, ze které jste nás navštívili, plus počet bytů přenesených v rámci spojení. Případně můžeme na vaše PC uložit určité informace ve formě tzv. "cookies". Cookie je datový prvek, který webová stránka může zaslat prohlížeči k uložení ve vašem systému. K vašemu systému nebo osobním údajům však nemáme pomocí cookie vůbec žádný přístup. Přesto chceme upozornit, že standardní nastavení prohlížečů použití cookies umožňuje. Pokud si ukládání cookies nepřejete, můžete je ve svém prohlížeči vypnout. Cookies používáme výhradně k optimalizaci našich webových stránek podle vašich preferencí.

Osobní údaje jako vaše jméno, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu nezaznamenáváme, pokud je ovšem neuvedete dobrovolně například v dotazu, který nám posíláte, v žádosti o nabízené pracovní místo apod.

Používání a poskytování výše zmiňovaných osobních údajů


Data vztahující se k vaší návštěvě využijeme pouze pro potřeby technické administrace našich stránek a ke splnění vašich přání a požadavků, pro které jste nám svá data poskytli. Pouze v případě, že k tomu dáte svůj souhlas, použijeme tato data také pro průzkumy produktů a pro marketingové účely, a i pak pouze v rozsahu pro každý takový případ přesně stanoveném. Tato data poskytneme dalším organizacím pouze v případech, kdy to nařizuje zákon. Naši zaměstnanci jsou vázáni plně zachovávat důvěrnost.

Bezpečnost


Abychom vaše soukromá data, která nám svěříte, ochránili před cizím přístupem a možným zneužitím, přijali jsme komplexní technická a organizační opatření, která jsou plně na úrovni současných technologií.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt


Se svými dotazy, návrhy nebo upřesňujícími požadavky na upravování, vyřazování nebo mazání osobních dat se prosím obracejte na adresu S&T:

S&T CZ s.r.o.
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4

Tel.: +420 296 538 111
Fax: +420 296 538 222
E-Mail: info@sntcz.cz
www.sntcz.cz


Omezení záruk


S&T nepřijímá žádné záruky za to, že informace zveřejněné na těchto stránkách jsou kompletní, správné a aktuální. Totéž platí pro všechny odkazy směřující z těchto stránek jinam nebo naopak na tyto stránky odjinud. S&T neodpovídá za obsah stránek dosažitelných pomocí takových odkazů.

S&T si vyhrazuje právo upravovat nebo doplňovat zobrazované informace bez předchozího upozornění.

Zveřejněním těchto informací S&T nezakládá podklady pro nabídky, konzultace nebo podobné smluvní vztahy. S&T nepřijímá odpovědnost jakéhokoliv druhu za využití, správnost nebo dostupnost svých webových stránek.

S&T proto nepřijme žádnou odpovědnost za hmotné, přímé nebo nepřímé škody, ani za škody, k nimž může dojít vlivem nevyužitých příležitostí, ztráty dat nebo ušlého zisku v důsledku použití dokumentů nebo informací přístupných na těchto stránkách.