ERP & business řešení

ERP systémy jsou jádrem každého podnikového informačního systému - sada nástrojů, které podporují klíčové firemní procesy a spravují jejich data. Pro maximální přínos ERP a celého informačního systému pro dosažení cílů společnosti je velmi důležité optimální promítnutí procesů společnosti do ERP systému. Zásadní je i zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu celého informačního systému, tedy jeho průběžná správa.

Ohromné množství dat, se kterými jsou v dnešní době společnosti nuceny pracovat a pro úspěšné působení v konkurenčním prostředí je efektivně využívat, posunuje i požadavky společností na míru integrace informačního systému do podnikových procesů. Vedle základních oblastí, jako jsou podpora obchodu, provozu či výroby, projektů, nákupu, skladů, logistiky, financí, controllingu či řízení lidských zdrojů se dnes stává nutností integrovat i další podpůrné a specifické procesy. Od Business Inteligence, portálových řešení, přes integraci technologických procesů, MES a bezpečnostních systémů, mobilní sběr dat a přístup k nim, až po zcela zákaznicky specifické procesy a aplikace.

Služby


Společnost S&T je díky svým dlouholetým zkušenostem a erudovanému týmu specialistů připravena Vás podpořit v celém životním cyklu informačního systému:
  • navrhnout optimální model komplexního ERP systému
  • realizovat navržené řešení včetně integrace, případně vývoje nových komponent, nebo jejich doplnění k již fungujícímu řešení, i včetně potřebné IT infrastruktury a systémového software
  • podporovat Váš informační systém dle SLA
  • provozovat jej pro Vás případně i formou služby
  • rozvíjet znalosti Vašich zaměstnanců i samotný Váš informační systém pro dosažení maximálního efektu z Vašich investic do něj vložených


Produkty a řešení


S&T pro své zákazníky navrhuje, dodává, provozuje a spravuje řešení od několika významných výrobců. To specialistům firmy umožňuje vybrat pro každého zákazníka tu nejvhodnější technologii.

SAPSystémy SAP jsou nejpoužívanějším světovým standardem - jsou stabilní a univerzální, obsahují best practices od tisíců společností z celého světa a zároveň se dají uzpůsobit pro specifické potřeby zákazníků. Mezi klíčové segmenty pro S&T v oblasti SAP patří diskrétní, zakázková i procesní výroba, projektově řízené organizace, finanční služby i státní správa.

InforInfor má ve svém portfoliu více produktů různého zaměření. Systém Infor MAX+ se hodí především pro výrobní podniky střední velikosti zaměřené na diskrétní výrobu. Mezi klíčové segmenty pro řešení Infor M3 ve středních a větších firmách patří oděvní výroba, potravinářství, servis a opravárenství, procesní výroba, ale také tradiční diskrétní výroba.

Preactor InternationalV segmentu optimalizace výroby se S&T, kromě jiného, specializuje na pokročilé plánování a rozvrhování. Klíčovým prvkem pro efektivní ekonomické fungování firmy je snižování úrovně zásob za účelem snížení nákladů, při udržení schopnosti uspokojení požadavku na zkracování dodacích lhůt. Tento na první pohled protiklad je motorem hledání způsobů pro optimalizaci výroby, omezování prodlev, a získávání informací o hrozících problémech, aby byl dostatek času pro jejich odstranění. Tato řešení jsou postavena zejména na produktech společnosti Preactor International patřící do skupiny Siemens.