GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) je novou skutečně revoluční legislativou EU, jejímž cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů unie.
Pro společnosti vstoupí v účinnost až od 25. května 2018, ale díky své komplexnosti je důležité připravit se na nástup GDPR předem.

Petr Zubrický

Petr Zubrický

Segment Manager IT Security

Jedná se o komplikovanou legislativu, která se dotkne každého, kdo nějakým způsobem sbírá a uchovává data o občanech EU. Navíc k ní zatím neexistuje přesný návod na použití, ale velmi přesně jsou specifikovány postihy, které mohou dosáhnut až 540 mil. Kč. Proto je důležité nepodcenit přípravu na příchod GDPR a obrátit se na zkušené partnery, kteří podají pomocnou ruku a umožní společnostem vyhnout se zbytečným postihům.

Proč právě s námi:

  • S GDPR pracujeme již od začátku. Vidíme za oponu a máme návod, jak GDPR zvládnout bez rizika postihu.
  • Naše analytické zkušenosti a komplexní pohled na ochranu dat, je garancí, že nepodceníme žádnou oblast související s ochranou osobních údajů vašich zaměstnanců, partnerů a zákazníků.
  • Dokážeme garantovat, že náklady na přípravu zavedení GDPR ve vaší společnosti budou minimální ve srovnání s řešením případných postihů.