Procesní auditní bezpečnost

Při ochraně citlivých dat, firemního know-how a zajištění kontinuity podnikání se řídíme principem CIA: Confidentiality, Integrity, Availabilty.
Tedy důvěra, integrita a dostupnost.
Stejný princip mimochodem platí nejen při poskytování bezpečnostního řešení, ale také při vzájemné spolupráci.

Petr Zubrický

Petr Zubrický

Segment Manager IT Security

V oblasti bezpečnosti neřešíme pouze antiviry nebo firewally, ale komplex skutečně sofistikovaných procesů, které umožní vaší firmě či instituci být v klidu. Kromě infrastrukturní bezpečnosti se specializujeme na ochranu intelektuálního vlastnictví a dat v pohybu, zabezpečení portálových aplikací, virtualizovaného prostředí, bezpečnostní konsolidaci a monitoringu, disaster recovery a business continuity planningu, procesní bezpečnosti, analýzu rizik a bezpečnostní politiky, audity a bezpečnostními testy prostředí a aplikací.

Proč právě s námi:

  • Nevnímáme bezpečnost jako produkt, ale jako nedílnou součást řešení. 
  • Každý den pracujeme s předními světovými dodavateli technologií a služeb.
  • Dokážeme zajistit, aby náklady na předcházení incidentům byly výrazně nižší, než náklady spojené s eliminováním jejich dopadů.
  • Jsme „total solution partner“ a vše řešíme striktně v souladu s ISO normami a ITIL doporučeními.