Certifikace

S&T CZ, s.r.o. disponuje certifikací NBÚ na stupeň „Tajné“, NATO na stupeň „Secret“. Certifikační organizace SAP Active Quality Management ocenila S&T CZ již v roce 2011 akreditací pro aktivní řízení jakosti.

 

Společnost S&T CZ, s.r.o., používá při své činnosti systémy pro management kvality (QMS), pro environmentální management (EMS), pro management služeb (SMS) a pro management bezpečnosti informací (ISMS) podle norem:

  • ČSN EN ISO 9001
  • ČSN EN ISO 14001
  • ČSN ISO/IEC 20000-1
  • ČSN ISO/IEC 27001

a má pro všechny uvedené systémy platné certifikace.

Integrovanou politiku systémů řízení naleznete zde.