Business Intelligence

Business Intelligence (BI) systémy patří do skupiny systémů pro podporu rozhodování.
Tyto  systémy zpracovávají data z interních i externích provozních systémů organizací a ve vhodné agregované formě je poskytují uživatelům, kteří na jejich základě činí rozhodnutí operativního, taktického nebo strategického významu.
Zjednodušeně řečeno: BI nástroje dodávají manažerům společností správné a včasné informace, které vedoucí pracovníci potřebují pro rozhodování a řízení firem. Vše navíc v efektivní grafické podobě tak, aby byly podávané informace maximálně přehledné a srozumitelné.

Josef Vágner

Josef Vágner

Solution Architect

Řízení firmy se v poslední době stále více podobá řízení auta. Je třeba reagovat na změny, a to okamžitě, každé zdržení může mít nedozírné následky. Podobně jako automobilky konstruují nové bezpečnostní a ochranné prvky, vyvíjí IT společnosti moderní softwarové nástroje, které pomáhají řídit firmy efektivněji. Součástí BI je oblast Data Warehouse (DW), což jsou speciální databáze označované jako datové sklady, jež fungují jako informační základna pro BI, a také Management Information System (MIS), programy spadající mezi takzvané Manažerské informační systémy, jež zpracovávají nesetříděné údaje z databází. 
Rozdíl mezi Business Intelligence a ERP, tedy informačními systémy pro řízení firmy, spočívá v uspořádání dat. Zatímco ERP systémy jsou nastaveny tak, aby poskytovaly souhrnné informace o chodu firmy ve stanovených časech a ve formální podobě (účetní kniha, výkaz majetku, fakturace apod.), smyslem BI je rychle poskytnout aktuální informace, tj. v momentě, kdy to manažer firmy, podobně jako řidič auta, potřebuje.

Proč právě s námi:

 • Dlouhodobě se specializujeme na komplexní řešení v oblasti Business Intelligence. Naši konzultanti již realizovali řadu úspěšných BI projektů napříč širokým spektrem různých odvětví podnikání. 
 • Pomůžeme vytvořit jednotnou datovou základnu a integrovat, porovnávat a analyzovat data z různých  interních i externích systémů. 
   

Nabízíme:

 • analýzy současného stavu a návrhy řešení
 • kompletní instalaci BI systému
 • upgrade reportingového systému
 • dodání BI aplikace
 • testování výkonu systému
 • vývoj na míru
 • audit BI systému
 • školení
 • aplikační a licenční podporu.

Navrhujeme řešení na bázi produktů Microsoft. Disponujeme týmem certifikovaných konzultantů, kteří při realizaci řešení dokáží předat zkušenosti získané v průběhu předchozích realizací řešení.