Monitoring

Správný a bezproblémový chod serverové a síťové infrastruktury je klíčový pro každou firmu, jejíž podnikání je na této infrastruktuře závislé. Každý neplánovaný výpadek infrastruktury může mít velice negativní dopady na podnikání společnosti. Z tohoto důvodu je vhodné takovýmto výpadkům předcházet, případně, pokud k nim dojde, co nejrychleji identifikovat jejich zdroj, a sjednat nápravu. Nejvhodnějším nástrojem je využití služeb proaktivního monitoringu infrastruktury NAGIOS.

Marek Jína

Marek Jína

Solution Architect

Proaktivní monitoring umožňuje využívat tyto služby:

 • Síťový monitoring (dostupnost koncových prvků v síti, vytížení a dostupnost linek)
 • Hardwarový monitoring (UPS, storage, tiskárny, servery, PC, IP kamery, TCP/IP senzory)
 • Hardwarový monitoring komponent (disky, zdroje, paměti, řadiče, větráky, IO disků)
 • Kapacitní monitoring (vytížení CPU, disků, pamětí, portů síťových prvků, vytížení síťových prvků)
 • Environmentální monitoring serveroven (teplota, zaplavení, vlhkost, světločivnost)
 • Monitoring služeb (sledování služeb na AIX, UNIX, Linux, Windows a jiných OS)
 • ERP monitoring (SAP, MAXX)
 • Notifikace: SMS, email, MSN, pager, call
 • Reporting a přehled v reálném čase (Business Process View, NagVis)

Proč právě s námi:

 • S&T je dlouholetým integrátorem proaktivního monitoringu Nagios postaveného na open source licenci, běžící na operačním systému Linux. Vzhledem k open source licencím nejsou navyšovány počáteční investice do licencí.
 • S&T nabízí kromě implementace dohledového systému i možnost outsourcovat dohled do našeho vlastního dohledového centra. Součástí této služby je sledování infrastruktury zákazníka našimi specialisty, vyhodnocování nestandardního chování sledovaného HW a služeb, a reporting nestandardních stavů včetně predikce problémů zákazníkovi. Případně eskalace vzniklého HW incidentu na supportní centrum výrobce sledovaného řešení dle dohodnutých SLA.
 • Možnost poskytování monitoringu v režimu 24/7/365.