Slaboproudé
systémy

Slaboproudé systémy jsou širokou množinou přístupových, kamerových, bezpečnostních a komunikačních systémů, jejichž vývoj koresponduje s neustále narůstajícími požadavky na evidenci osob a jejich bezpečnost, ochranu a monitoring majetku, rychlou komunikaci a dalšími s tím souvisejícími činnostmi.

Lubomír Konvička

Lubomír Konvička

Teamleader Presales pro oblast Networks

Dnes jsou slaboproudé systémy nedílnou součástí nejrůznějších typů objektů od malých budov až po velké průmyslpové areály. U větších instalací bývají výstupy jednotlivých bezpečnostních systémů integrovány do jednoho grafického rozhraní nadstavbového systému, pomocí kterého je zajištěn komplexní přenos příslušných informací na zvolená pracoviště či dispečink a jejich následné odbavení obsluhou.

Společnost S&T CZ s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti poradenství, projekční činnosti a instalace slaboproudých systémů včetně záručního a pozáručního servisu, popřípadě jejich integraci do grafické nadstavby. Na základě svých bohatých zkušeností realizujeme projekty v následujících oblastech slaboproudých systémů: domácí telefon, elektrická požární signalizace, elektronická zabezpečovací signalizace, elektronická kontrola vstupu a docházky, jednotný čas, komunikační zařízení, průmyslová televize a kamerové systémy CCTV, společná televizní anténa, rozhlasové a nouzové zvukové systémy.

Proč právě s námi:

  • Provádíme kompletní realizaci projektů slaboproudých systémů od návrhu až po instalaci.
  • Klademe důraz na individuální přístup včetně posouzení situace v rámci místního šetření (nenavrhujeme řešení "od stolu").
  • Vyhotovíme projektovou dokumentaci příslušného rozsahu a stupně.
  • Instalační práce jsou zajišťovány vlastními vysoce kvalifikovanými techniky s mnohaletou praxí.
  • Zajistíme integraci slaboproudých bezpečnostních systémů do jednotného grafického rozhraní nadstavbového systému.
  • Držíme záruční a pozáruční servis.