Bezpapírová výroba v praxi aneb další kroky k Průmyslu 4.0 ve společnosti Dormer Pramet

Článek vyšel v magazínu POSITIV 4/2020, text: Dormer Pramet, S&T CZ

Společnost Dormer Pramet se intenzivně zabývá inovacemi a optimalizací svých procesů. Pro řízení celé společnosti včetně výroby využívá systém SAP a již delší dobu se zabývala myšlenkou na další digitalizaci výroby. Specialisté společnosti společně s odborníky z S&T připravili podrobný koncept, kde všechny oblasti zmapovali a navrhli řešení.

Dormer Pramet je významný globální výrobce a dodavatel nástrojů pro obrábění. Rozsáhlý sortiment zahrnuje jak nástroje destičkové, které se vyrábějí ve výrobní jednotce Šumperk, tak nástroje monolitní rotační, které vznikají převážně v sesterském závodě v São Paulu v Brazílii. Společnost poskytuje rozsáhlou prodejní a technickou podporu prostřednictvím své sítě více než 
20 obchodních zastoupení. O dodávky se pak stará špičková distribuční a logistická síť využívající několika distribučních center pokrývajících všechny kontinenty.

Sběr informací bez propojení na stroje neumožňuje rychlou aktualizaci stavu, je značně závislý na lidském faktoru a omezuje i množství informací které lze takto sledovat. Tisk podkladů na straně řízení stojí čas i peníze a vytištěný podklad už nelze snadno aktualizovat. Je ale vůbec možné zbavit se ve výrobě kompletně papírů? Nesníží to efektivitu či informovanost? Podaří se 
i s konceptem Bezpapírové výroby zajistit všechny informační toky – od výrobních a konstrukčních podkladů, přes různé pomocné evidence až po doklady řízení kvality? Navržené cíle lze shrnout do čtyř digitalizačních oblastí, kde využití SAP nástrojů od S&T pomůže ke zjednodušení a zefektivnění řízení výroby:

Papírová dokumentace elektronicky a vždy aktuální
K řízení a sledování výroby byly na dílnách využívány papírové dokumenty - zakázky, návody, pracovní postupy. Cílem bylo v maximální míře papírové dokumenty nahradit elektronickými a tím zajistit jednak zrychlení dostupnosti podkladů, tak i jejich stálou aktuálnost.

Jak vypadá situace po zprovoznění řešení? Potřebná dokumentace je v aktuální podobě a online dostupná přímo na tabletech operátorů. V digitální podobě jsou dostupné i dokumenty výstupní pro sledování kvality, traceabilitu komponent i odpovědností.

Digitalizovat a zjednodušit odvádění výroby
Odvádění výroby původně probíhalo na PC – operátoři výroby a technici zadávali hlášení vyrobených kusů přímo do systému SAP. Cílem bylo provádět odvádění výroby na mobilních tabletech, se zjednodušenými aplikacemi pro snadnou obsluhu a s využitím přímého čtení informací z řídících jednotek strojů. Tím měly být zkumulovány všechny potřebné informace o výrobě v reálném čase a na jednom místě.

Tento cíl se také podařilo naplnit, odhlašování probíhá efektivně pomocí nových aplikací. Maximum informací se získává automatizovaně – dle přihlášení uživatele k pracovišti a zakázce, i přímým využitím informací z řídící jednotky stroje. Výsledkem je dosažení maximální aktuálnosti informací, při vyšším objemu a přesnosti zaznamenávaných dat je zároveň snížena pracnost zadávání pro uživatele. Je možné lépe analyzovat náklady, pružně řídit výrobu i související skladové zásoby.

Real-time sledování umístění a zbývající životnosti nástrojů
Významným tématem ve společnosti Dormer Pramet je sledování vysoce nákladných nástrojů, které jsou nutné k výrobě. Nástroje s upínači jsou umístěny v zásobních skříních nebo přímo v zásobnících nástrojů v daném obráběcím centru. Dosud v systému ale nebylo evidováno aktuální využití a umístění nástrojů s upínači. Zbývající spotřeba nástrojů byla evidována ručním zápisem na papírových štítcích u daného nástroje. Důležitým cílem řešení tedy byla real-time elektronická evidence aktuálního umístění nástrojů a upínačů nezávislá na ručním zadávání a sledování zbývající životnosti nástroje, obojí snímané přímo z obráběcího centra. 

Díky nasazenému řešení se zpřesnily informace o chodu stroje, vyrobených kusech i osazení stroje nástroji a jejich spotřebě – vše je do systému SAP načítáno pomocí dodaného rozhraní přímo z řídící jednotky výrobního centra. Tím lze mj. přesněji sledovat využití a životnost používaných hi-tech nástrojů.

Vizualizace stavu výroby na velkoplošné obrazovce
Pro lepší informovanost managementu výroby o aktuálním stavu byla jako další cíl řešení stanovena vizualizace souhrnných informací přehledně přes všechny stroje, včetně aktuálního OEE (celkové efektivity využití zařízení). Tato aplikace je zamýšlena primárně na velkoplošnou obrazovku, ale lze ji spustit i na monitorech mistrů nebo managementu.

Dodaná aplikace pomáhá rychle identifikovat stav a mimořádné situace na výrobních centrech. Pomocí dlaždic pro každý stroj jsou formou barev, textu a pruhového diagramu přehledně zobrazeny informace o jménu stroje a pracovníka, číslo zakázky a specifikace výrobku, počet kusů zakázky, plnění normy, stav stroje aktuálně a v přehledu za 24 hodin, i jeho OEE. To je významným pomocníkem při identifikaci faktorů snižující efektivitu využití strojů.

Jako hlavní implementátor celého řešení byla vybrána společnost S&T CZ. Ta zodpovídala za detailní vstupní 
analýzu, návrh a realizaci aplikací i přípravu prototypu, rozběh a podporu pilotního provozu až po předání do běžného provozu. Při realizaci projektu S&T spolupracovala také s dodavatelem technologického řešení pro sběr a zpracování dat na obráběcích centrech. 

V rámci projektu Bezpapírová výroba bylo dodáno 20 aplikací pro mobilní terminály a jedna aplikace pro zobrazení souhrnných dat výroby na velkoformátové obrazovce. Veškeré aplikace jsou přímou nadstavbou nad systémem SAP, který je ve společnosti Dormer Pramet dlouhodobě používán. Základem řešení je osvědčený S&T produkt SAP FRONTO, využívaný v řadě společností pro automatizaci skladových, logistických a výrobních procesů. Řešení je postaveno jako otevřené a je možné jej rozšiřovat do dalších dílen nebo na další stroje, i pro další výrobní, logistické nebo údržbové procesy. Součástí dodávky bylo také ukládání dokumentů v SAP DMS a podpora zprovoznění souvisejících SAP workflow. 

V současné době je řešení Bezpapírové výroby v pilotním provozu na pěti výrobních centrech a v plánu je jejich využití i pro další pracoviště. Zajímavostí je, v aktuální covidové době, fakt, že většina prací proběhla vzdáleně. 

A co říká zákazník? 
„Nové řešení je zatím v pilotním provozu, ale už nyní vidíme že nám pomůže operativněji řídit výrobu. Díky přímému napojení na řídící jednotky strojů se omezilo ruční zadávání a máme navíc podklady rychleji a přesněji. To se týká i sledování speciálních nákladných nástrojů, kde přesnější vyhodnocení jejich opotřebení může přinést zajímavé úspory.“ shrnuje vedoucí projektu za Dormer Pramet.