Cloudové řešení SAP SuccessFactors pro hodnocení zaměstnanců

Naše společnost dodala stavební spořitelně a hypoteční bance Wüstenrot cloudové řešení SAP SuccessFactors. Jedná se o jeden z nejvýkonnějších nástrojů pro personalistiku, který zajišťuje jednotnou centrální evidenci procesu hodnocení zaměstnanců. Řešení zároveň poskytuje systémovou podporu pro řízení a vyhodnocení cílů zaměstnanců s jejich přímým zapojením a následným výpočtem variabilních složek mzdy.

Základem řešení je správa profesních cílů a flexibilních šablon pro jejich udržování. Každý zaměstnanec má svoji šablonu, kde společně s odpovědným manažerem nastavuje své cíle. Součástí nástroje je také formulář, který sdružuje všechny nezbytné údaje pro hodnocení zaměstnance, jako jsou jeho silné a slabé stránky, kompetence a další atributy. Výhodou řešení je sjednocení komplexního systému hodnocení a snadná distribuce díky cloudovému přístupu.

Řešení SAP Success Factors umožňuje také výpočet finančního ohodnocení zaměstnanců na základě splnění stanovených cílů, přínosu zaměstnance k plnění plánů organizace, týmových úkolů a individuálních cílů. Zajišťuje větší transparentnost a automatizaci procesu hodnocení a odměňování. Obsahuje také nástroje pro sledování rozpočtu, čímž pomáhá manažerům monitorovat a řídit náklady.

Pro implementaci řešení SAP SuccessFactors jsme si vybrali S&T CZ, jakožto našeho dlouhodobého dodavatele služeb a podpory SAP. Naším primárním požadavkem bylo nalézt spolehlivé, flexibilní a uživatelsky příjemné řešení, které nevyžaduje velké vstupní investice. I díky předchozím zkušenostem s používáním platformy SAP, jsme zvolili SuccessFactors,“ řekla Jana Chatterjee, HR vlastník projektu ve společnosti Wüstenrot.

Dodané řešení je přizpůsobeno procesům společnosti Wüstenrot a reaguje na její konkrétní požadavky týkající se hodnocení zaměstnanců.

Více o S&T řešeních pro HR a digitalizaci:

► Řešení pro HR a docházku
► Podniková řešení/Digitální kancelář