Data jsou devizou každého podniku

Rozhovor s naším odborníkem Pavlem Janků, Solution Architectem pro ITbiz, text: Richard Jan Voigts

Každý z nás jistě ví, že zálohování patří mezi významnou disciplínu v každé organizaci a vyžaduje si odborníky na svých místech. Znáte zásadní rozdíl mezi archivací a zálohováním? Co vše k zálohování potřebujeme a jak k němu přistupujeme v S&T CZ? Jaké jsou naše úspěšné projekty v oblasti zálohování? Přinášíme vám velmi zajímavý rozhovor s naším odborníkem Pavlem Janků, Solution Architectem.

Zálohování dat není žádná podřadná disciplína a vyžaduje si odborníky, kteří mají znalosti od poštovních serverů přes ERP až po databáze. Takto odpovídal Pavel Janků, Solution Architect ve společnosti S&T CZ, kde má na starosti oblast zálohování. Velkou chybou podle něj také je, že IT ve firmách stále ještě bývá organizačně podřízeno finančnímu oddělení, které chce primárně šetřit.

Co se obecně považuje za zálohování?
Zálohování je činnost, při níž se vytváří několikanásobná kopie dat, která slouží primárně pro jejich ochranu před chybou uživatele či aplikace, zařízení, útoky virů a hackerů, nebo před případnou živelnou pohromou.  

Často se také hovoří o archivaci. Liší se nějak od zálohování?
Mezi zálohováním a archivací je zásadní rozdíl. Zatímco záloha je několikanásobná kopie dat, archivace znamená přesun dat z dražších typů úložišť do levnějších. Když data archivujete, tak například u souborových serverů přesouváte nepoužívaná data z dražších disků na levnější úložné technologie, jako jsou levnější disky apod. Naopak při zálohování kopírujete primární data, která jsou neustále zapotřebí, na jiné místo. 

Co vše je k zálohování potřeba?
Vždy je nutné mít nějaký zálohovací software, který řídí provádění záloh a komunikaci se zálohovanými aplikacemi, a to z důvodu konzistence dat v záloze. Dále potřebujete určitý hardware, na němž tento software poběží a kam budete zálohy ukládat, tj. disky, deduplikační appliance, páskové knihovny, cloud, možností je dnes mnoho. A naprostou nezbytností jsou znalosti lidí, kteří zálohovací systémy nasazují, aby je uměli zprovoznit. Musejí rozumět velkému množství systémů, protože zálohování má obrovský přesah. Od znalosti zálohovacího software až po systémy, které zálohujete. Znamená to, že je třeba například vědět, jak se chová poštovní server, ERP systém, různé databáze, aby bylo možno zálohovací software správně nastavit tak, aby byla data pro produkční systém obnovitelná.

Jak přistupujete k zálohování v S&T?
Prvním krokem je diskuse se zákazníkem, analýza prostředí a identifikace jeho potřeb. Potřebujeme vědět, co chce zákazník řešit nebo jaké problémy chce zálohováním odstranit. Ve fázi analýzy se zákazníka zejména ptáme, případně používáme analytické nástroje, abychom zjistili co nejvíce o jeho prostředí – kolik bude zálohovaných dat, jaká je jejich změnovost, jaké aplikace používá i jakým způsobem by chtěl zálohy provádět. Součástí této analýzy je i zjištění ukazatelů RPO (Recovery Point Objective) a RTO (Recovery Time Objective) jednotlivých systémů. 
Následně jsme schopni doporučit některý ze zálohovacích softwarů, navrhnout řešení zálohování a zkalkulovat i hardwarové a softwarové požadavky a implementační práce. V některých případech zákazníkům doporučujeme PoC (Proof of Concept), při němž se provede zkušební nasazení zálohovacího systému na menší, např. testovací prostředí, aby nedošlo k ovlivnění produkčních systémů nebo stávajícího zálohovacího systému. Cílem je ověřit, že námi nabízená technologie bude splňovat zákazníkovy požadavky, a aby si řešení zákazník mohl vyzkoušet a věděl, co si bude kupovat.
Kdo u zákazníků typicky o zálohování rozhoduje a kde vidíte hlavní nedostatky?
Netýká se to jen oblasti zálohování, ale u IT projektů všeobecně narážíme na to, že IT oddělení zpravidla spadá pod finanční oddělení, které má primárně tendenci šetřit. IT je v současné době už nedílnou součástí provozu a businessu firem a z mého pohledu by dnes už nemělo přímo podléhat finančnímu oddělení. Na zálohování, ani žádném jiném IT řešení, se příliš šetřit nedá a ani se to nevyplácí. Málokdo si uvědomuje, že zálohování je poměrně komplexní a složitá disciplína. Cena a čas potřebný pro realizaci zálohovacího projektu se může rovnat ceně projektu obměny diskového pole nebo celé infrastruktury. Zálohování je stále vnímáno jako „přílepek“ celého řešení. Všichni se soustředí na výměnu diskových polí a serverů, ale samotné zálohování považují za jakousi podřadnou a nedůležitou část infrastruktury. Data jsou přitom hlavní devizou každého podniku.

Máte v S&T pro zálohování nějaká konkrétní ověřená řešení?
Mezi naše hlavní zálohovací řešení, která zákazníkům doporučujeme, jsou produkty Networker, Avamar a Data Domain z rodiny Dell EMC. Disponujeme i certifikovanými odborníky na Microsoft System Center Data Protection Manager, takže zákazníci s licencemi na MS System Center mají zálohovací software v ceně a platí jen za jeho implementaci. Před nedávnem jsme rozšířili naše zálohovací produkty o značku Commvault. Dlouhodobě máme zákazníky s námi nasazeným softwarem HPE Data Protector software, který dnes patří společnosti Micro Focus, a s řešeními postavenými na technologiích Veeam Backup and Replication od Veeam Software.

Mohl byste jmenovat některé úspěšné projekty?
Jednu z největších implementací zálohovací technologie Commvault máme u jednoho globálního poskytovatele servisních a logistických služeb výrobcům elektroniky, a to dokonce na třinácti pobočkách po celé zeměkouli. Nedávno jsme se úspěšně podíleli při implementaci zálohovací technologie Commvault i v oblasti médií. V několika významných retailových společnostech pak máme několik let nasazeno zálohování od Dell EMC s produkty Networker, Avamar a DataDomain. 

Kdyby se někdo chtěl ohledně zálohování obrátit na S&T CZ, pak na koho?
Můžete se obrátit na naše oddělení předprodejní podpory pro zálohování na emailové adrese cz_infra_presales@sntcz.cz. Stávající zákazníci se mohou obracet přímo na svého obchodního zástupce. Na našem webu www.sntcz.cz si pak v kapitole https://sntcz.cz/infrastruktura/zalohovani můžete zjistit více informací včetně přímého kontaktu na mě.