DMS nové generace - projekt financován za podpory EU

Projekt je financován za podpory EU.

Název projektu: DMS nové generace

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026768
Realizace projektu: 28. 7. 2021 – 31. 5. 2023


Výstupem projektu je vytvoření moderního webového Dokument Management Systému využívajícího prvky samoučící se umělé inteligence a strojového učení zaměřené na využití neuronových sítí. Produkt se stane na trhu unikátní díky využití nejmodernějších technologií a nejnovějších poznatků z oblasti sémantického vyhledávání a automatického zpracování přirozeného jazyka. Další technologií zvyšující konkurenční výhodu řešení bude technologie Blockchain, která se experimentálně propojí s biometrickým podpisem.