Hromadný tisk formulářů přímo z Vašeho SAP systému

Vyplňování, tisk a evidence růžového formuláře nikdy nebylo jednodušší. Chcete mít jistotu správnosti vyplnění prohlášení poplatníka daně pro vaše zaměstnance? Rádi byste ušetřili čas automatickým vyplněním či hromadným tiskem? Máme pro vás několik verzí řešení nad HR moduly SAPu, které ve variantně nabízených úrovních pokrývají celý životní cyklus prohlášení. Nejen, že vám pomohou s vyplněním formulářů a hromadně je vytisknou, ale navíc vám usnadní a zefektivní evidenci.

Ačkoliv je povinností zaměstnance, aby si vyplnil prohlášení poplatníka daně, je obvyklé, že zaměstnavatel svým zaměstnancům základní údaje předvyplní. Chtěli byste mít jistotu správnosti vyplnění daného formuláře? Rádi byste ušetřili čas automatickým vyplněním či hromadným tiskem? Dle požadavků našich zákazníků jsme vytvořili několik verzí řešení nad HR moduly SAPu, které ve variantně nabízených úrovních pokrývají celý životní cyklus prohlášení. Nejen, že vám pomohou s vyplněním formulářů a hromadně je vytisknou, ale navíc vám usnadní a zefektivní evidenci, budete tak mít přehled o tom, kdo ze zaměstnanců již  prohlášení podepsal a odevzdal nebo kdo odpovídá za sběr prohlášení od určitých skupin zaměstnanců. Řešení lze doplnit o Fiori aplikaci, ve které zaměstnanci mohou zobrazovat vlastní osobní údaje, zadávat žádosti o změnu a rovněž mohou přikládat naskenované dokumenty. 

Základní verze

Hromadný tisk formulářů předvyplněných daty o poplatníkovi pomocí uživatelské transakce přímo z vašeho SAP systému. 

Výhody: 

 • rychlé nasazení 
 • nízké náklady pořízení

Nevýhody: 

 • bez systémové evidence o distribuci či stavu zpracování


Pokročilá verze

Distribuční kokpit 
Pro řízenou distribuci a evidenci stavu sběru prohlášení od poplatníků jsme vytvořili přehledný centrální kokpit, který řídí distribuci, eviduje informace o odeslání a umožnuje sledovat i stav návratek. Zároveň vám pomůže proces strukturovat dle zodpovědných koordinátorů, poboček nebo oddělení. Distribuce přitom může podle nastavení zaměstnance probíhat fyzicky tištěným formulářem nebo mailem ve formě pdf. Součástí kokpitu je i možnost uložení dokumentu v DMS – jak navrácený doplněný a podepsaný sken, tak v případě potřeby i původní distribuovaný. 

Rozšíření o aplikaci pro zaměstnance 
Aplikace pro zaměstnance/poplatníky pro stažení předvyplněného formuláře a nahrání potvrzeného skenu. Aplikace pro zaměstnance může být spouštěna na jejich pracovních stanicích nebo pro provozní personál na kioscích v provozu, případně zpracováním podkladů z registrovaných soukromých mailů. 

Rozšíření o řízení změn 
V rozšířené variantě pak aplikace pro zaměstnance nabízí i možnost komunikace o průběžných změnách skutečností zachycených v Prohlášení. Aplikace je doplněna o zobrazení vlastních osobních údajů a zadávání žádostí o změnu včetně možnosti přiložení naskenovaného dokumentu – podkladu pro zanesení změny do HR. Provázaný rozšířený kokpit pro personální oddělení pak usnadňuje zpracování a vyřizování zadaných žádostí, zpětné dotazy či dožádání dalších dokumentů.

Výhody: 

 • hromadná distribuce různými kanály 
 • centrálně řízený proces 
 • přehled o stavu zpracování 
 • interakce se zaměstnancem 
 • verze

Nevýhody: 

 • předpokládá personál schopný samostatné IT komunikace 
 • projektové nasazení (může být i výhodou)
   

Přínosy pro Vaši společnost

 • automaticky vyplní formulář s daty ze SAP HR
 • minimalizuje chyby při vyplňování
 • hromadně vytiskne formuláře s vyplněnými údaji o zaměstnancích
 • zaručí vám přehled o stavu jednotlivých prohlášení
 • variantně může formuláře hromadně generovat do pdf souborů
 • pomůže s distribucí prohlášení různými komunikačními kanály
 • zrychlí a zpřehlední kompletní agendu

Kompletní produktový list ke stažení zde.

Kdo je

Tým složený z 300 profesionálů rozmístěných v osmi městech České republiky, které poskytuje opravdu nadstandardní služby napříč celou oblastí informačních technologií a firemních IT infrastruktur. Součást nadnárodní skupiny S&T Group. A výjimečný partner, v prvé řadě.