Managed Printing Services pro Komerční banku a.s.

I když se snažíte o maximální využití elektronizace dokumentů, určitá míra papírové tištěné podoby je stále potřeba. Tiskové řešení je jednou z oblastí pod správou ICT nebo provozu, kterou vám s pomocí optimalizačních nástrojů vyladíme a současně se postaráme i o provozní chod. Výsledkem bude efektivní a ekonomicky přijatelné řešení tisku ve vaší společnosti včetně možnosti finální úpravy materiálů pro prezentaci nebo archivaci.

Přečtěte si případovou studii, kdy jsme našemu dlouholetému zákazníkovi, Komerční bance, poskytli nové tiskárny a multifunkční zařízení formou outsourcingu, tzn., že zařízení je vedeno v majetku dodavatele a celé tiskové řešení je poskytováno formou služby, která je hrazená v závislosti na počtu vytištěných stran a nájmu za nové zařízení. Součástí služby je i převzetí péče o stávající portfolio tiskáren a multifunkčních zařízení ve stejném servisním módu jako u nových zařízení.