O nás

Naše mise:
 

Posláním S&T CZ je poskytovat středně velkým a velkým firmám IT řešení a servisní služby na bázi dlouhodobé spolupráce a partnerství. 

Společnost S&T CZ, která je součástí nadnárodní skupiny S&T Group se sídlem v rakouském Linci a kotované na frankfurtské burze, je jedním z největších systémových integrátorů v České republice.
Tým - složený z více jak 300 zkušených profesionálů rozmístěných v osmi městech Česka - kromě jiného navrhuje, provozuje a dodává řešení IT infrastruktury, podnikových infomačních systémů, oblasti IT bezpečnosti, Průmyslu 4.0, vývoje softwaru, cloudových technologií a dalších. Poskytuje také široké spektrum konzultací, služeb, servisu a podpory v oblasti informačních technologií.

Historie S&T CZ

S&T CZ hrdě navazuje na svou předchůdkyni, společnost ICL (International Computers Limited). Ta v tehdejším Československu působila od roku 1968; ve Velké Británii, mateřské zemi ICL, sahá historie firmy až do roku 1902. Díky této kontinuitě má S&T, společně s firmou IBM, jednu z nejstarších tradic v oboru informačních technologií v České republice. Pod svým jménem působí skupina S&T v České republice od roku 1991, v minulosti vystupovala také pod názvy Fujitsu Services.

Hlavní milníky historie firmy v ČR

1999 – skupina S&T vstoupila na český trh akvizicí společnosti Hermes Plus (nyní S&T Plus, dodavatel techniky pro zdravotnictví)
2001 – S&T vstoupila v ČR  do IT oblasti, když koupila firmy Neos Computer a GCC Services
2003 – S&T v ČR převzala Fujitsu Services (dřívější ICL)
2005 -  S&T převzala  společnost Varias
2006 – S&T převzala skupinu Grall
2009 -  integrace všech činností zabývajících se informačními technologiemi do celku S&T CZ
2014 - v rámci posílení IT Bezpečnosti dochází k jejímu vyčlenění do samostatného segmentu
2016 - vznik segmentu Aplikace - výboj zákaznických řešení
2017 - akvizice společnosti Kapsch BusinessComm
2018 - zahájení provozu S&T SOC (dohledové centrum informační bezpečnostti - Security Operations Centre)

V současnosti má S&T CZ rozmístěny své pobočky po celé České republice - zkušené zaměstnance S&T najdete v Praze, Brně, Liberci, Plzni, Ostravě, Pardubicích a Českých Budějovicích.

 

Nadnárodní skupina S&T AG, přední dodavatel IT řešení a služeb, je kromě Česka a domovského Rakouska zastoupena v dalších více jak 22 zemích. Díky tomu disponuje lokální zastoupení S&T výjimečnou profesní znalostí všech klíčových oborů IT.

Naše produkty a služby

S&T CZ je dodavatelem všech klíčových funkcionalit tvořících IT vybavení podniku. Dodává, instaluje a provozuje především:

 • celková řešení IT infrastruktury podniku
 • ERP systémy na technologiích SAP a Infor
 • řešení pro archivaci a zálohování dat
 • virtualizační řešení (servery, desktopy, ...)
 • řešení problematiky Průmyslu 4.0 - MES systémy, OEE a další
 • řešení podnikové IT bezpečnosti včetně vlastního dohledového centra (SOC)
 • cloudová řešení
 • řešení mobility, BYOD
 • intranetová a portálová řešení
 • dokument management systémy
 • tisková řešení
 • záruční a pozáruční opravy ICT hardware
 • řešení pro oblast IoT
 • ... a řadu dalších řešení a služeb

Provoz informačních systémů zajišťuje S&T CZ jak přímo u zákazníka, tak různými formami outsourcingu včetně přemístění zákazníkovy IT infrastruktury do cloudu nebo do vlastního datového centra. K dodávkám poskytuje služby instalace a uživatelských školení. Důležitou součástí nabídky S&T CZ je záruční i pozáruční servis.

Naši zákazníci

S&T CZ dodává své služby a řešení do komerční sféry i veřejné správy. K nejdůležitějším skupinám odběratelů patří:

 • bankovní a finanční služby
 • automobilový průmysl
 • letectví a obrana
 • maloobchod
 • síťová odvětví (utility)
 • telekomunikace
 • veřejná a státní správa
 • zpracovatelský průmysl

Kromě seznamu vybraných referencí máme také k dispozici řadu podrobnějších případových studií popisujících nasazení našich řešení u konkrétních zákazníků.

Vedení společnosti

MIROSLAV BEČKA
Generální ředitel a jednatel

VÁCLAV KRAUS
Finanční ředitel a jednatel

VOJTĚCH DVOŘÁK
Technický ředitel a jednatel

Všeobecné obchodní podmínky

Přečtěte si, prosím, VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY S&T CZ s.r.o. (dále jen „VOP“) v CZ a EN.

Tento dokument stanoví podmínky dodávky Produktů, pokud ustanovení Smlouvy, potvrzené Objednávky nebo přílohy Smlouvy (včetně SLA) nestanoví jinak. Smlouva, potvrzená Objednávka nebo příloha Smlouvy (včetně SLA), má tedy přednost před VOP.

Tyto VOP jsou účinné ode dne 15.3.2018.