Objednávka přepravy

Upozornění:

Objednat lze přepravu pouze pro PC nebo notebook.

Pokud se jedná o záruční opravu, je nutné odeslat zařízení včetně dokladů o záruce. (Faktura obsahující výrobní číslo případně faktura a dodací list.)

Zákazník je odpovědný za zabalení zařízení do originálního nebo adekvátního obalu. Za případné poškození zařízení při přepravě díky špatnému obalu je odpovědný odesilatel.

Zákazník hradí základní diagnostiku závady v případě, že se uvedená závada neprojeví a výrobek bude shledán technikem jako plně funkční při záručním i mimozáručním servisu a také v případě, že zákazník, z jakéhokoli důvodu, odmítne po základní diagnostice odstranění závady.

Zákazník je povinen při jakékoliv neshodě po přijetí zakázky z opravy kontaktovat servis nejpozději 48 hod po přijetí opraveného zařízení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel!

Firma S&T CZ s. r. o. nezaručuje ani negarantuje stav zařízení, která nejsou v záruce během opravy.

Je nás dost
a do

Vyberte z více než 300 odborníků
toho pravého pro Vás.

Kdo je

Tým složený z 300 profesionálů rozmístěných v osmi městech České republiky, které poskytuje opravdu nadstandardní služby napříč celou oblastí informačních technologií a firemních IT infrastruktur. Součást nadnárodní skupiny S&T Group. A výjimečný partner, v prvé řadě.