IT Servicedesk

SPOC (Single Point of Contact) pro naše zákazníky s IT požadavky

 

Petr Chmelař

Petr Chmelař

Segment Manager EUS

Touto formou poskytujeme zákazníkovi telefonickou a vzdálenou podporou (včetně okamžité pomoci prostřednictvím sdílené pracovní plochy bez nutnosti instalace klienta na stanici), dále konzultace a rady o smluvených produktech, jejichž seznam je smluvně stanoven (SLA). Většinu potíží, na které uživatelé zákazníka narazí, vyřešíme po telefonu nebo pomocí e-mailu.
Pokud je problém složitější nebo se po jeho analýze zjistí, že jde o technickou závadu, je po zadání servisního požadavku do IMS vyřešen pracovníkem specializovaného týmu na místě.

Proč právě s námi:

  • Již více než 20 let nepřetržitého fungování IT Servicedesku pro naše zákazníky.
  • Denně pracujeme s více než 15 IMS systémy (JIRA, HP Service Now, ODS, Zendesk, Cisco ServiceGrid, Renault HDI a další).
  • Podle nastavení služby vyřeší IT Servicedesk až 60% požadavků (95% plnění SLA).
  • Vlastní call centrum fungující v pracovních dnech v rozsahu 10 x 5.