Reengineering procesů

Vyhovují vaše procesy aktuálním potřebám? Podporuje informační systém váš business odpovídajícím způsobem?

Petr Doležal

Petr Doležal

Segment Manager SAP
Jiří Štěpán

Jiří Štěpán

Segment Manager ERP

Migrace na nový systém nebo upgrade na novou verzi jsou příležitostí posoudit, zda by nastavení procesů a jejich podpora informačním systémem neměla být nastavená jinak, jednodušeji, s respektováním současných potřeb a obsazení funkčních míst ve společnosti.

Proč právě s námi:

  • Známe prostředí a procesy ve výrobních a distribučních firmách.
  • Umíme analyzovat aktuálně nastavené procesy, porovnat je s aktuálními možnostmi aplikací a navrhnout zlepšení.

 

Kdo je

Tým složený z 300 profesionálů rozmístěných v osmi městech České republiky, které poskytuje opravdu nadstandardní služby napříč celou oblastí informačních technologií a firemních IT infrastruktur. Součást nadnárodní skupiny S&T Group. A výjimečný partner, v prvé řadě.