Plantwatcher

Časový snímek stroje a výroby v elektronické podobě
(run, stop, setup, Exchange, downtime).

Jaroslav Střelka

Jaroslav Střelka

Project Manager

Plantwatcher - modulární systém vyvinutý S&T určený pro sledování činností, efektivity a využití výrobních zařízení, které mají standardní COM rozhraní (možnost použití OPC serveru), výrobních zařízení, která umožňují bi­nární výstupy popisující stav stroje, nebo ručních operací, kde je možno definovat začátek a konec operace (operátor, binární vstupy). PlantWatcher je primárně určen pro pro­středí diskrétní výroby, či logistických pro­cesů (balení) zejména v oblastech:
·        Automobilový průmysl
·        Strojírenství
·        Výroba strojů a zařízení
·        Plastikářský průmysl/gumárenství
·        Zpracování dřeva / nábytkářský průmysl
·        Logistika - balící procesy

V případě, že to výrobní prostředky a zařízení umožňují, dokáže PlantWatcher rovněž monitoro­vat a počítat parametr OEE, který je jedním ze zá­kladních ukazatelů efektivity a výkonnosti výroby (KPI). Skládá se ze tři složek - dostupnosti, výkonu a kvality. Běžná hodnota ve výrobních závodech okolo 0,6 a jakékoliv zvýšení tohoto parametru má velký ekonomický přínos.

Proč právě s námi:

  • Sledování časového snímku jednotlivých strojů, linek (spojité zařízení) nebo skupiny strojů.
  • Možnost identifikace úzkého místa výroby – „úzkého hrdla výroby“.
  • Možnost optimalizace zakázek dle strojů (přiřazení zakázky na stroj).
  • Sledování základních složek efektivity (výkon, dostupnost, kvalita), parametr OEE.
  • Možnost definice prostojů/zarážek/kvality/zmetků.

Více zde: