Projektová metodologie

Projekt řízený intuicí sice může být občas úspěšný, ale raději to nezkoušejte.

Petr Doležal

Petr Doležal

Segment Manager SAP
Tomáš Marek

Tomáš Marek

Segment Manager ERP

Pro naše projekty využíváme primárně metodologii PROMET, která byla vytvořena na základě obecnější projektové metodologie PRINCE 2 s aplikací některých zkušeností a poznatků z dalších produktově orientovaných metodologií.
Projektová metodologie nicméně není dogma a lze ji do jisté míry přizpůsobit rozsahu, obsahu a velikosti projektu, a také potřebám zákazníka.
Projekt se dle metodologie dělí na několik fází, z nichž každá má svůj obsah a doporučené pracovní a výstupní dokumenty. Vedle toho jsou zde daná pravidla pro organizaci, pro personální a technické zajištění projektu atp.
Smyslem je co nejlépe zajistit soulad s rozpočtem a harmonogram při dodržení kvality, naopak při zjištění nesouladu včas podniknout potřebná opatření k nápravě.
K podpoře metodologie využíváme i SW prostředky a služby (Projektově.cz).

Proč právě s námi: 

  • Máme osvědčenou metodologii.
  • Máme dlouhodobé zkušenosti s projekty a zkušené projektové manažery.
  • Máme prostředky a nástroje pro podporu metodologie.
  • Máme reference.